De avonturen van
Pieter en Grietje
voorleesverhaaltjes voor op school

tekst
Jos van Venrooij
illustraties
Peter Moor, studioMoor »
concept en opdracht
Idzard van Manen, Meesters in educatie
»

© www.josvanvenrooij.nl
Dit boekje is onderdeel van een lesmethode voor de groepen 1, 2 en 3 van het basisonderwijs, over geschiedenis. 
Het bevat een vijftal schitterend geļllustreerde voorleesverhaaltjes waarin Pieter en Grietje avonturen beleven in evenzovele tijdperken van de vaderlandse geschiedenis. 
Zo gaan ze vissen in de bronstijd, met een kano. In de middeleeuwen bezoeken ze een kasteel, en met oom Cornelis gaan ze op walviswaart.
Naast dit boekje schreef Jos van Venrooij een aantal liedjes
» 
en toneelscripts voor deze leskist.

Pieter en Grietje gaan vissen
»