Er zit een feest in mij!
Querido's Poëziespektakel 5
samengesteld door Ted van Lieshout

© www.josvanvenrooij.nl


Een lustrumnummer, deze vijfde aflevering van Querido's Poëziespektakel, als altijd vooruitlopend op de kinderboekenweek.
Een rijk geďllustreerde bloemlezing die een overzicht geeft van de stand van zaken in de nederlandse kinderpoëzie, met werk van 85 dichters en 25 illustratoren, samengesteld door Ted van Lieshout.
Vanwege het lustrum is dit jaar gekozen voor het thema Feest. Daarnaast wordt aangesloten bij het thema van de kinderboekenweek: Hallo Wereld!
Van Jos van Venrooij is het gedicht
Dát is lachen 
» opgenomen.
Kijk ook bij
Vijf draken verslagen, het vierde poëziespektakel 
»